ZVZ CAREER
vzdělávací a rekvalifikační středisko

Kurz účetnictví

Chcete se ucházet o pracovní místo účetní? Akreditovaný kurz pro začínající účetní a pro ty, kteří to zapomněli.

Podrobnosti vzdělávacího kurzu / školení

Akreditovaný kurz MŠMT.
Místo konání: U stadiónu 10, Olomouc (Lingua Centrum).
Zahájení kurzu: březen 2019 (termíny budou včas upřesněny).

Varianty kurzu

 • Akreditovaný kurz Účetnictví – obsah 120 hodin (6,990,- Kč / osoba)

Akreditovaný kurz MŠMT

Cílem školení je získání vědomostí týkajících se účetnictví a po úspěšně vykonané zkoušce získání „Certifikátu“. Tento certifikát Vám umožní získat pracovní příležitost na pozici účetní nebo získání živnostenského listu.

Cíle kurzu

 • dosažení základních znalostí v oblasti účetnictví
 • absolvent se bude umět orientovat v legislativě ČR určené pro právnické i fyzické osoby
 • absolvent zvládne podvojnost účtování, vystavování účetních knih a daňových dokladů
 • pro absolventy tohoto kurzu bude snadné zvládnout přijímací ústí i písemné pohovory na pozice účetních

Obsah kurzu

 • Právní předpoklady pro zahájení činnosti
 • Vymezení formy a rozsahu účetnictví
 • Vystavování účetních a daňových dokladů
 • Účetní zápisy a podvojnost účtování v účetních třídách účtové osnovy
 • Dlouhodobý majetek – členění, účtování, odpisy, inventarizace
 • Finanční majetek
 • Zásoby – vymezení a charakteristika účtování a evidence zásob, ocenění zásob, zásoby vlastní činnosti (polotovary, nedokončená výroba, hotová výroba)
 • Pohledávky a závazky – oceňování pohledávek a závazků v české i cizí měně, poskytnuté zálohy, zjištění a zaznamenání stavu pohledávek a závazků na konci zdaňovacího období
 • Časové rozlišení
 • Evidence a účtování nákladů, výnosů
 • Povinnosti podnikatele na konci zdaňovacího období
 • Sestavení účetních výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • Postup při sestavování účetní závěrky

Odpovědi na často kladené otázky

Kdy naše vzdělávací kurzy probíhají?

Kurzy probíhají v pondělí, ve středu a v pátek od 15.00 – 19.00 hodin, nebo v sobotu od 9.00 – 15.00 hod.
Termíny lze přizpůsobit dle potřeb studentů ve skupině.

Jaký je rozdíl mezi akreditovaným a neakreditovaným kurzem?

Akreditovaný kurz MŠMT je zakončený zkouškou a student obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“. Toto osvědčení slouží jako doklad o vzdělání při žádosti o živnostenský list v oboru účetnictví a daňová evidence. Také slouží jako doklad o vzdělání při hledání pracovního místa v oblasti účetnictví a daňové evidence.

V rámci rekvalifikace Vám může Úřad práce ČR akreditovaný kurz MŠMT proplatit.

Neakreditovaný kurz je zakončený zkouškou a studen obdrží „Vyhodnocení absolvování kurzu“. Toto vyhodnocení slouží jako doklad o vzdělání při hledání pracovního místa v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové účetnictví, personalistiky.

Co si přinést na hodinu?

Tužku, gumu, kalkulačku a dobrou náladu ;).

Kde školíme?

Naše školení probíhá v lokalitě Horní Lán 1, 779 00 Olomouc.

Máte o kurz zájem nebo se chcete na něco zeptat?

Zavolejte nám, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se náplně či organizace kurzu a zároveň se můžete na tento kurz také snadno telefonicky registrovat.

Ing. Ivana ZATLOUKALOVÁ
+420 723 023 706

Manažerská ekonomika, účetnictví, daňová evidence, mzdy, personalistika, marketing, management.

Hana VYBÍRALOVÁ
+420 606 487 961

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, personalistika.

Napište nám e-mail
info@zvz-career.cz

Registrační formulář

Zaujala Vás náplň kurzu? Pomocí následujícího kontaktního formuláře si můžete v kurzu předběžně rezervovat místo. Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět a doladíme podrobnosti.

Tip pro Vás: Kurz můžete také věnovat někomu jako dárek, vytiskneme Vám v tomto případě dárkový poukaz.

Zvolte variantu kurzu
Termín zahájení kurzu
Vaše jméno / společnost (*)
Předpokládaný počet účastníků (*)
E-mail (*)
Telefon
Kód na slevu
Poznámky, doplňující informace

Pozn.: Vážíme si Vašeho soukromí a proto Vámi poskytnutý e-mail využijeme pouze k vzájemné komunikaci.

(*) povinné položky