ZVZ CAREER
vzdělávací a rekvalifikační středisko

Daňová přiznání 2017 (daň z příjmů fyzických osob, DPH, spotřební daň a jiné)

Společně vyplníme Vaše daňové přiznání. Trápí Vás vyplnění daňových přiznání? Nevíte jak na to? Využijte naši nabídky a přijďte na náš kurz.

Podrobnosti vzdělávacího kurzu / školení

Jednodenní a pětidenní vzdělávací program.
Místo konání: U stadiónu 10, Olomouc (Lingua Centrum).
Zahájení kurzu: dle dohody.

Varianty kurzu

 • Jednodenní kurz: jedna daň (500,- Kč / osoba)
 • Pětidenní kurz: více daní (3,900,- Kč / osoba)

Popis kurzu

Náplní našeho kurzu je seznámit účastníky se změnami, které jsou platné pro rok 2015, 2016 a společné vyplnění daňových přiznání.

Novinky pro rok 2015 a 2016

Od 1. 1. 2016 vznikne povinnost pro všechny daňové subjekty zasílat elektronicky daňové přiznání DPH. V současné době eviduje finanční zpráva velké množství vadných elektronických podání, které nemohly být zpracovány správcem daně. Tato vadná elektronická přiznání měla nedodrženou předepsanou strukturu podání.

V současné době je navrhována novela zákona o DPH, která by měla změnit znění § 101a tak, že podání, které nebude učiněno ve formátu a struktuře uveřejněné správcem daně, bude automaticky považováno za neúčinné. Je brané, jako by nebylo podáno, se všemi právními důsledky.

Nejvýraznější změna v zákoně o DPH

Dle novely zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb. a podrobněji zpracované metodiky Generálního finančního ředitelství, je povinností daňového subjektu od 1.1.2016 podávat kontrolní hlášení. Současně se také novelou zákona o DPH, s účinností od 1.1.2016, ruší v § 92a zákona o DPH povinnost vést zvláštní evidenci o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a tato evidence se stává součástí kontrolního hlášení.

 • Kontrolní hlášení je povinen podat (§ 101c ZDPH) plátce, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal či uskutečnil úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění.
 • Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 101d ZDPH) na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
 • Poprvé budou plátci podávat kontrolní hlášení (§ 101e ZDPH) za leden 2015 nebo za I. čtvrtletí roku 2015, podle toho zda jsou měsíční nebo čtvrtletní plátci DPH.
 • Předepsané údaje, které se budou do kontrolního hlášení vykazovat vyplývají z tiskopisu kontrolního hlášení

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit absolventy vyplňovat daňová přiznání jako jsou:

 • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • spotřební daně

Příprava na konec roku 2015

 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
 • přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob OSVČ
 • vyplnění přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Odpovědi na často kladené otázky

Kdy naše vzdělávací kurzy probíhají?

Kurzy probíhají v pondělí, ve středu a v pátek od 15.00 – 19.00 hodin, nebo v sobotu od 9.00 – 15.00 hod.
Termíny lze přizpůsobit dle potřeb studentů ve skupině.

Jaký je rozdíl mezi akreditovaným a neakreditovaným kurzem?

Akreditovaný kurz MŠMT je zakončený zkouškou a student obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“. Toto osvědčení slouží jako doklad o vzdělání při žádosti o živnostenský list v oboru účetnictví a daňová evidence. Také slouží jako doklad o vzdělání při hledání pracovního místa v oblasti účetnictví a daňové evidence.

V rámci rekvalifikace Vám může Úřad práce ČR akreditovaný kurz MŠMT proplatit.

Neakreditovaný kurz je zakončený zkouškou a studen obdrží „Vyhodnocení absolvování kurzu“. Toto vyhodnocení slouží jako doklad o vzdělání při hledání pracovního místa v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové účetnictví, personalistiky.

Co si přinést na hodinu?

Tužku, gumu, kalkulačku a dobrou náladu ;).

Kde školíme?

Naše školení probíhá v lokalitě Horní Lán 1, 779 00 Olomouc.

Máte o kurz zájem nebo se chcete na něco zeptat?

Zavolejte nám, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se náplně či organizace kurzu a zároveň se můžete na tento kurz také snadno telefonicky registrovat.

Ing. Ivana ZATLOUKALOVÁ
+420 723 023 706

Manažerská ekonomika, účetnictví, daňová evidence, mzdy, personalistika, marketing, management.

Hana VYBÍRALOVÁ
+420 606 487 961

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, personalistika.

Napište nám e-mail
info@zvz-career.cz

Registrační formulář

Zaujala Vás náplň kurzu? Pomocí následujícího kontaktního formuláře si můžete v kurzu předběžně rezervovat místo. Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět a doladíme podrobnosti.

Tip pro Vás: Kurz můžete také věnovat někomu jako dárek, vytiskneme Vám v tomto případě dárkový poukaz.

Zvolte variantu kurzu
Termín zahájení kurzu
Vaše jméno / společnost (*)
Předpokládaný počet účastníků (*)
E-mail (*)
Telefon
Kód na slevu
Poznámky, doplňující informace

Pozn.: Vážíme si Vašeho soukromí a proto Vámi poskytnutý e-mail využijeme pouze k vzájemné komunikaci.

(*) povinné položky